Міжнародна науково-практична конференція «ПРИРОДНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОДІЛЛІ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «ПРИРОДНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОДІЛЛІ», присвяченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського національ-ного університету імені Івана Огієнка, яка відбуватиметься 23-25 вересня 2014 року на базі Кам’янець-Подільського національного універси-тету імені Івана Огієнка. Читати далі..

С корнем и стержнем…

В политике после себя можно оставить Слово, Лепту, След, Память.

Иван Степанович Плющ останется в нашей памяти человеком народного слова и государственного дела. Его след в истории не сотрет и время.

Сейчас никто не вспоминает, что он родом из «партсовноменклатуры» Правда из той её части, которая знает Чернобыль не по оперативным сводкам, а по полученным дозам. Никто не упрекнет « совковостью». Она давно стала украинскостью, хотя модно. Ибо Иван Степанович был человеком с корнем и стержнем. Это знает и испытали все: президенты, премьеры, народные депутаты, министры. Это знала Украина и заграница, народ и диаспора, власть и оппозиция, друзья и оппоненты. Иван Плющ – знак качества в жизни и политике. Читати далі..

Резолюція Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України»

Читати далі..

Звіт по статуту Асоціації

Відповідно до статуту та  плану роботи Асоціації діяльність здійснювалася за такими напрямами: організаційна, наукова, освітня і видавнича діяльність.

  1. Організаційна діяльність

За минулий рік було підготовлено  і проведено  2 екологічних акцій «День Довкілля» і «День водних ресурсів». Плани і звіти про проведення «Дня Довкілля»  надіслали Голова Черкаського осередку Олена Михайлівна Хоменко,  Глухівського осередку Сергій Дмитрович Рудишин та  Полтавського осередку Людмила Миколаївна Гомля..

Асоціація брала участь у міжнародній виставці «Довкілля -2013», на форуму  було представлено  матеріали та друкована продукція про асоціацію. Водночас до  участі  у виставці запрошувалися і всі учасники асоціації.

Варто зазначити, що зусиллями президії було організовано дві конференцій «Наукова еліта держави», «Наука. Освіта. Екологія».  

Зусиллями Президії асоціації створено її офіс, що знаходиться за адресою Леся Курбаса 4а та виготовлено рекламні стенди.  Користуючись нагодою запрошуємо всіх учасників асоціації відвідати його.

На сьогодні завершується робота із  розроблення  Інтернет сайту асоціації.

Водночас здійснювався збір матеріалів для створення навчально-методичної бази членів асоціації,  всього надіслали свої матеріали 9 осіб зокрема  Рудишин С.Д., (Глухів), Гомля Л.М., Попельнюх В.В., (Полтава) Симочко Л.Ю., (Ужгород) Хоменко О.М., (Черкаси), Барабаш О.В. (Київ), Любінська Л.Г. (Камянець-Подільський). Метою цієї роботи було в першу чергу,  обмін науково-педагогічними доробком між  членами регіональних осередків асоціації.  

  1. Наукова діяльність

У першу чергу робота була спрямована на підготовку  проектів за екологічним, природоохоронними та освітніми напрямами, зокрема було підготовлено 7 проектів.

Розробка концепції ревіталізації постіндустріальних територій на підставі загального польсько-українського досвіду

Марова Світлана Феліксівна (Донецьк)

Моніторинг та прогноз впливу видів-трансформерів  на екосистеми Придністров’я України і розробка менеджмент-планів для регулювання біобезпеки

Любінська Людмила Григорівна (Камянець-Подільський) Розробка моделі реалізації стратегії Європейської економічної комісії ООН з освіти збалансованого розвитку у процесі підготовки майбутніх екологів.

Рудишин Сергій Дмитрович (Глухів)

Еколого-біологічні  та біохімічні  властивості  Гадючника вязолистого (ареал, популяційний аналіз, біохімічний склад, ресурсна база)

Гомля Людмила Миколаївна (Полтава)

Моніторингові дослідження          пралісових екосистем Східних Карпат

Симочко Людмила Юріївна (Ужгород)

Екологічна оцінка стану природних та штучних лісових  біогеоценозів України.

Хоменко Олена Михайлівна (Черкаси)

Біологічне та ландшафтне різноманіття лісових територій ПЗФ Лісостепу  України

Карпенко Юрій Олександрович (Чернігів.)

Розроблені  науково-дослідні проекти подавалися на ряд конкурсів, зокрема на конкурс МОНУкраїни,  спільних Українсько-Російських  та Українсько-Молдовських наукових програм, на  спільний проект із Словаччиною, до фонду «Відродження» тощо.

  1.  Освітня діяльність

Протягом року членами асоціації здійснювалася еколого-просвітницька, зокрема на базі ІЕЕП здійснювалася профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, щодо виконання екологічних проектів та науково-дослідних робіт.  

Було розроблено тренінг для студентів-екологів «Організація та основні напрями діяльності громадських екологічних організацій».

Крім того на базі  ліцею «Еко» № 197 м. Києва   проводилася  еколого-освітня виставка  учнівських малюнків  «Людина і довкілля».

  1. Видавнича діяльність

Відповідно до плану роботи на цьому етапі передбачалося створення  друкованої та електронної версії наукового  журнал.

На цей час було підготовлено пакет необхідних документів, щодо офіційної реєстрації журналу «ЕКО-future».

 

 Проте існує і ряд недоліків у нашій роботі.

  1. Низька координаційна діяльність усіх осередків.
  2. Несформованою залишається  база навчально-методичної літератури.
  3. Недостатньо активним є обмін інформацією про конференції, заходи, круглі столи, семінари.