Міжнародна науково-практична конференція «ПРИРОДНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОДІЛЛІ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «ПРИРОДНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОДІЛЛІ», присвяченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського національ-ного університету імені Івана Огієнка, яка відбуватиметься 23-25 вересня 2014 року на базі Кам’янець-Подільського національного універси-тету імені Івана Огієнка.

НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • біологічне та ландшафтне різноманіття;
  • соціально-економічні аспекти регіонального розвитку;
  • охорона природи та раціональне природокористування;
  • еколого-освітня діяльність;
  • медико-біологічні аспекти валеології;
  • екологічна безпека та сталий розвиток;
  • туристично-рекреаційна діяльність;
  • іноваційні технології навчально-методичного забезпечення дисциплін природничого циклу.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Офіційна робоча мова: українська.

Мови для іноземних учасників: англійська, польська, російська.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

15 червня 2014 р. – кінцевий термін подачі заявки;

30 червня 2014 р. – кінцевий термін подачі матеріалів;

1 вересня 2014 р. – кінцевий термін сплати оргвнеску.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

природничий факультет,

м. Кам’янець-Подільський,

Хмельницька область,

Україна,32300.

Тел.: 8 (03849)2-50-57 – деканат.

Email: kp.biokonf@ukr.net

КОНТАКТНА ОСОБА:

Тарасенко Мар’ян Олексійович – заступник декана природничого факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків. 

Моб. тел.: 0686464492