Загальні збори Міжнародної асоціації екологів університетів та Міжнародний екологічний форум «Екологічна політика: між кризами та реформами»

1

13 лютого 2015 року в приміщені Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулися загальні збори Міжнародної асоціації екологів університетів та Міжнародний екологічний форум «Екологічна політика: між кризами та реформами».

Як вижити у сучасному глобалізованому світі, сповненому екологічними катастрофами та ризиками? Які мають бути стратегічні напрями екологічної політики? Як розширити міжнародне партнерство у галузі екології?

Над цими проблемами міркували провідні українські та зарубіжні вчені, працівники органів управління освіти, навчальних закладів, наукових установ.

Основними організаторами форуму стали – Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут екології економіки і права, Національна академія педагогічних наук України, Міжнародна асоціація екологів університетів (IAUE).

Співорганізаторами Форуму виступили – Інститут магнетизму НАН України і МОН України, Одеський державний екологічний університет, Факультет гуманітарних та природничих наук Пряшівського університету у Пряшеві (Словацька Республіка ), Асоціація “Столиця Груп”, Уманський національний університет садівництва, Національний центр “Мала академія наук України” та інші організації і установи.

2

Вітаючи учасників форуму, ректор Національного університету ім. М. П. Драгоманова Віктор Петрович Андрущенко наголосив на важливості екологічного виховання у нинішніх складних соціально-економічних умовах. Українські та зарубіжних вчені обговорили широкий спектр питань: екологія і соціум; екологія, політика та економіка; екологія, освіта і наука; екологія і здоров’я.

3

Чимало зусиль до роботи форуму доклав Інститут екології економіки і права на чолі з його ректором, завідувачкою кафедри позашкільної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, професором Оленою Володимирівною Биковською, яка залучила до роботи талановиту та активну студентську молодь.

4

Під час форуму прозвучали актуальні доповіді, що охоплюють широкий спектр екологічних питань та можливості виживання людини у сучасному соціумі.

Зокрема, науковці та студентська молодь працюють над темами, що стосуються виробництва екологічно чистої продукції; формування екологічної компетенції учнів та студентів; аналізують стан довкілля, вплив харчування на здоров’я населення України. А хіба можна обійти таку злободенну проблему, як ситуацію на Сході України. Йдеться про гуманітарну катастрофу, і на ліквідацію її наслідків можуть піти роки.

5

На важливості вирішення проблем Донбасу наголосив президент Міжнародної асоціації екологів університетів, професор Анатолій Володимирович Толстоухов. Здавалося б, здоровий глузд має перемогти, адже йдеться про виживання людської цивілізації у ΧΧΙ столітті.  Адже будь-які воєнні дії у будь-якому куточку планети не минають безслідно. Що вже говорити про багатостраждальну Україну, якій судилося перейти не лише крізь війни, але й Чорнобильську катастрофу! І от маємо нове випробовування війною, що загрожує гуманітарною катастрофою. Німецький письменник  Курт  Воннегут писав:  “Нам сьогодні потрібно не такі лідери, що обіцяють остаточну перемогу над Природою, а такі котрі мають сміливість і розум зрозуміти, що Природа дає нам суворі, але помірні терміни для використання таких дій, як припинення отруєння повітря, води і грунту, припинення будь-якої війни”.

Без усвідомлення людини у контексті природи неможливі будь-які зміни.

6