Звіт про роботу Міжнародної Асоціації Екологів Університетів за 2014 рік

Не зважаючи на складну ситуації в суспільстві, Асоціація під керівництвом високоповажного Президента Анатолія Володимировича Толстоухова, першого віце-президента Сергія Миколайовича Степаненка, віце-президентів Віктора Петровича Андрущенка, Олени Володимирівни  Биковської   здійснила активну роботу з розроблення державної екологічної політики та ефективної її реалізації в сучасному суспільстві на всіх рівнях  освіти. Відповідно до Статуту та  плану роботи Асоціації діяльність здійснювалася за такими напрямами: організаційна, наукова, освітня і видавнича діяльність.

Протягом 2014 року члени Асоціації організували 28 науково-практичних конференцій різного рівня, 4 експедиції, 14 екологічних акцій, 2 майстер-класи екологічного спрямування, 2 екологічні виставки.

Особливо необхідно відзначити плідну працю Уманського осередку – голова Світлана Василівна Совгіра, Камянець-Подільського осередку – голова Олександр Іванович Любинський та Полтавського осередку – голова Людмила Миколаївна Гомля. Зокрема, ними проведено понад 50 різних екологічних заходів.  

Керівництвом Асоціації організовано волонтерську роботу з надання допомоги дітям Східних областей України, що постраждали від нетипової війни.   

Значні досягнення в організації студентської науково-дослідної роботи на міжнародному рівні продемонструвати члени Глухівського осередку.  Зокрема, під керівництвом голови осередку Сергія Дмитровича Рудишина і члена осередку Інни Миколаївни Коренєвої студенти факультету природничої і фізико-математичної освіти  Єременко Марина і  Нечай Наталя стали переможцями Міжнародного конкурсу наукових статей (есе) «Науковий дебют – 2013. Сталий розвиток».

Активну практичну і природоохоронну  роботу здійснює Луцький осередок – голова Василь Володимирович Іванців та  Камянець-Подільський осередок – голова Олександр Іванович Любинський.  Зокрема, членами Камянець-Подільського осередку здійснювалася роботу зі збереження унікальної геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення  «Смотрицький каньйон».

Хочу відзначити  роботу Черкаського осередку – голова Олена Михайлівна Хоменко, який  спільно з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління провели курси підвищення кваліфікації для державних службовців Черкаської області  такої тематики: „Оптимізація та збереження зелених зони і  селищ як складових екомережі”.  У вересні 2014 року на базі кафедри екології Черкаського технологічного університету створено Центр з еко-виховання та екологічної безпеки.

Протягом року членами асоціації  реалізовано 2 науково-дослідні проекти, 1 –  госпрозрахунковою темою, 3 гранти за підтримки міжнародних організацій, зокрема на базі Кам’янець-Подільського національного університету, Ужгородського державного університету і Мелітопольського державного педагогічного університету.

Крім того, розроблені членами асоціації комплексні проекти  подавалися на конкурси, зокрема на конкурс МОН України,  спільних Українсько-Російських  та Українсько-Молдовських наукових програм, до фонду «Відродження» тощо.

За звітний період членами Асоціації опубліковано понад  60 друкованих аркушів наукової і науково-методичної продукції, а саме  5 монографій, 23 навчальних посібників, 70 статей та  49 матеріалів конференцій.

Особливо відзначено доробок Закарпатського осередку – голова  Людмила Юріївна Симочко; близько 10 їхніх праць опублікувано у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus  та інших зарубіжних виданнях.

Науковими здобутками членів Асоціації є захист дисертаційних досліджень, зокрема

  1. Скиби Юрія Андрійовича на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (захист відбувся 12 листопада 2014).
  2. Люленко Світлани Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ( захист відбувся 26 листопада 2014).

Нині  результати роботи Асоціації  представлено на 7  сайтах в мережі Інтернет, зокрема Луцького національного технічного університету, Інституту екології економіки і права, Сумського національного  аграрного університету, Полтавського національного педагогічного університету та ін.

Пропозиції до подальшої роботи Асоціації

  1. Посилити координацію діяльності усіх осередків.
  2. Активізувати роботу щодо презентації результатів екологічних конференцій, акцій, виставок наукових досліджень членів Асоціації на Інтернет-сайті Асоціації.
  3. Презентувати на Інтернет-сайті Асоціації нову наукову та навчально-методичну літературу, підготовлену членами Асоціації.
  4. Взяти участь у внесенні пропозицій до проекту Плану роботи Асоціації.
  5. Провести звірку членів осередків та уточнені списки членів осередків передати до президії Асоціації.