Проекти

Офіційний сайт проекту

Мета проекту:

 • популяризація вивчення історії народу України;
 • формування національної самосвідомості українців;
 • виховання любові до вітчизняної історії, її видатних людей, шанобливе ставлення до пам`яток історії, архітектури, культури;
 • виховання поваги до історичного минулого свого народу;
 • виховання патріотичних почуттів;
 • розкриття всіх сторінок великої історії нашої держави – України.

Реалізація проекту:

 • видавництво серії історичної літератури: багатотомних науково-популярних видань «Україна: хронологія розвитку» (5 томів), енциклопедія «Україна – Європа: хронологія розвитку» (5 томів);
 • видавництво серії художньої літератури на історичну тематику;
 • проведення історичних конкурсів.

 

 

Всеукраїнська екологічна ліга була створена з метою поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.  За 10 років своєї діяльності  Всеукраїнська екологічна ліга зробила багато корисних, ґрунтовних і потрібних справ.

Можна з упевненістю сказати, що це єдина  екологічна громадська організація України– яка послідовна  у своїй роботі,  ґрунтовно  досліджує проблеми та здійснює практичні дії щодо їх розв’язання, використовуючи нестандартні підходи у роботі.

Вперше з ініціативи громадської організації у Верховній Раді України пройшли парламентські екологічні слухання. Вперше в європейській практиці громадська організація ініціювала створення і видала Екологічну енциклопедію, яка відповідає класичним енциклопедичним канонам.

Тритомна Екологічна енциклопедія – перше в Україні широкопланове науково довідкове видання, в якому на основі узагальнення світового та національного досвіду подано інформацію про всі теоретичні й прикладні напрями екології. Перший том «Екологічної енциклопедії» вийшов у світ у 2006 р., другий – на початку 2007р., і  третій у 2008 р.. В підготовці взяли участь 740 авторів, 38 членів редакційної колегії, 26 наукових консультантів та редакційна група. Всього в трьох томах вміщено 3556 статей, 112 карт, 244 рисунки та схеми, 737 кольорових фотографій, 159 таблиць.

Це перше енциклопедичне видання екологічного спрямування як в Україні, так і на теренах колишнього СРСР. У цьому виданні здійснено вдалу спробу гармонійно поєднати статті з традиційної екології як галузі біологічної науки, так і статті з інвайронментології як екології у її сучасному розумінні. Досить новаторською є спроба осмислення феноменів, які вивчає екологія з позицій психології, історії та етики. Саме завдяки цьому видання не має аналогів у світовому досвіді енциклопедичних видань у галузі наук про Землю. Без перебільшення можна сказати, що видання “Екологічної енциклопедії” – це значний внесок у реалізацію завдань переходу на модель збалансованого розвитку нашого суспільства та держави, позитивно оцінений науковою спільнотою, студентами і в цілому громадськістю.

 

 

Офіційний сайт проекту

 Благодійна організація «Центр практичної філософії» – неприбуткова благодійна організація, створена 5 липня 1999 року.

 Президент Благодійної організації «Центр практичної філософії» – Толстоухов Анатолій Володимирович, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, шеф-редактор журналу «Практична філософія», головний редактор журналу «Філософська думка», Міністр Кабінету міністрів України, Президент Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

 Робота організації спрямована на сприяння розвитку науки і освіти України, на підтримку всебічного розвитку вітчизняної філософської думки, на надання допомоги вченим, студентам і аспірантам в галузі практичної філософії. Діяльність «Центра практичної філософії» є достатньо потужним джерелом як фінансування (за рахунок недержавних коштів), так і продукування новітніх наукових ідей та розробок у царині філософії.

 Основні напрями діяльності:

 • організація наукових проектів, проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, лекцій, зустрічей, «круглих столів» із запрошенням вітчизняних та іноземних науковців;
 • видання наукових монографій і збірників;
 • видання наукового фахового журналу «Практична філософія».

 

 З 1999 по 2009 роки результатами нашої роботи є:

 

 1. Видання фахового журналу «Практична філософія»: за цей період вийшло у світ 34 номера, опубліковано 934 статті 470 авторів.

Необхідно зазначити, що публікація в журналі здійснюється для авторів безкоштовно на благодійній основі, що дає можливість великому колу аспірантів, докторантів і науковців постійно випускати у світ свої наукові напрацювання.

 

 1. Фінансування та сприяння в організації видання наукових монографій та збірок українських авторів: видано 105 найменувань книжок.

Як значне досягнення та принципову стратегію керівництва організації потрібно зазначити наступне: за благодійний кошт публікуються не переклади зарубіжних авторів, а сучасні роботи українських вчених, що мають потребу в популяризації своїх новаторських думок та створенні позитивного іміджу вітчизняної філософської традиції на міжнародній науковій арені.

 

 1. Організація роботи та фінансування науково-дослідних проектів молодих українських вчених: успішно здійснено три проекти:

а). «Українська суспільна думка у пошуках концептуального бачення світу» (2002 г.), підсумкові результати викладені у колективній монографії «Людина в лабіринті перспектив» (К.: Вид. Парапан, 2004);

б) «Філософія природи» (2003–2005 гг.), підсумкові результати викладені у однойменній колективній монографії (К.: Вид. Парапан, 2006);

в) «Україна еко-майбутнього» (2006–2008 гг.), підсумкові результати викладені у серії статей в журналі «Практична філософія» за 2009 рік.

 

Продовжують роботу ще два науково-дослідні проекти:

г) «Соціально-психологічні виміри процесів модернізації українського суспільства»;

д) «Філософія для всіх».

 

 1. Проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів та «літніх шкіл»:проведено чотири конференції та три «літніх школи»:

а) «Кантовские чтения» (1999 г.);

б) «Человек и культура в условиях глобализации» (2001 г.);

в) «Образы мира на заре нового тысячелетия» (2002 г.);

г) «Философия природы и практическая философия» (2004 г.);

д). літня школа студентів і аспірантів НаУКМА (м. Євпаторія, 2000 р.);

є). літня школа аспірантів КГУ (пмп. Миколаївка, 2002 р.);

ж). літня школа молодих учених (м. Алушта, 2004 р.).

з). «Философия повседневности» (2009 р.).

 

 1. Надання благодійної допомоги на лікування, навчання і т.п. як науковцям та членам їхніх родин, так і малозабезпеченим громадянам.

Наприклад, у 2002 році була надана благодійна допомога на лікування сина Білащук Т. М., який отримав тяжкі опіки кінцівок та потребував професійної медичної допомоги. У 2004 році неодноразово була надана благодійна допомога на придбання ліків для тяжко хворого члена родини викладача КУ ім. Т. Г. Шевченка Гатальської С. У 2007 році була надана благодійна допомога для облаштування дошкільного навчального закладу для дітей із синдромом Дауна № 665 Оболонського р-ну м. Києва.

На протязі усього періоду існування організації здійснювалися постійні акції з надання благодійної допомоги як малозабезпеченим науковцям, так і простим громадянам, які зверталися за допомогою.

 

         Висновки за підсумками діяльності:

Діяльність Благодійної організації «Центр практичної філософії» за усі роки її існування стала прикладом стабільності та послідовності у здійсненні реальних кроків із досягнення конкретних результатів як у галузі філософії, так і у сфері благодійництва в сучасній Україні.